Zatvarači

Zatvarači

Shutoff sistem (automatski zatvarači dovoda gasa)

Podela automatskih zatvarača dotoka gasa vrči se prema primeni:

 • a) u domaćinstvima i
 • b) u industriji.

Zatvarači za primenu u domaćinstvima

 • ovo je poslednji element u sistemu automatskog zatvaranja dovoda gasa. Postoji nekoliko modela koji se razlikuju prema prečniku gasne cevi na koju se instalira (od 1/2″-1″),
 • svaki u sebi ima ugrađen snažan elektro-motor koji pokreće polugu koja zatvara sigurnosni ventil na dovodu.
 • od trenutka kada detektor registruje curenje gasa i trenutka kada shutoff počne operaciju zatvaranja dotoka prođe 10 m/sec.
 • sa komandne table kontrolera se može, nezavisno od toga da li je došlo do curenja gasa ili ne, upravljati zatvaračem i po potrebi zatvoriti odnosno otvoriti dovod gasa.

AD-705

Zatvarač dotoka gasa za primenu u domaćinstvima 1/2″
(detaljnije)

 


CD-704

Zatvarač dotoka gasa za primenu u domaćinstvima 1/2″
(detaljnije)

 


Zatvarači za primenu u industriji

 • veoma efikasan sklop komponenti u službi apsolutne zaštite,
 • jednostavan za ugradnju,
 • izuzetno pouzdan,
 • od trenutka kada detektor registruje curenje gasa i trenutka kada shutoff počne operaciju zatvaranja dotoka prođe 10 m/sec,
 • postoji više modela koji se razlikuju prema pre?niku gasne cevi na koju se instalira (od 1″-21/2″).

 


AD-710

Zatvarač dotoka gasa za primenu u industriji 2″
(detaljnije)

 


AD-720

Zatvarač dotoka gasa za primenu u industriji 2″
(detaljnije)

 


AD-724

Zatvarač dotoka gasa za primenu u industriji 21/2″
(detaljnije)

 


BD-716

Zatvarač dotoka gasa za primenu u industriji
(detaljnije)

 


BD-720

Zatvarač dotoka gasa za primenu u industriji
(detaljnije)