Kućni detektori

Kućni detektori

Detekcija gasa

Kućni detektor gasa FB370 je izuzetno precizan i pouzdan uređaj. Njegova sposobnost da detektuje zapaljive gasove, isključujući sve ostale nezapaljive gasove čini ga idealnim izborom tamo gde curenje zapaljivih gasova može izazvati incident. Moćan, kakav i jeste Detektor FB370, treba samo malo obazrivosti i planiranja koji će mu omogućiti da radi sa maksimalnim efektom, i da na taj način obezbeđuje maksimalnu zaštitu.

Karakteristike
kucni detektor gasa
Klinknite za više informacija
  • precizan i vrlo osetljiv katalički senzor najnovije generacije)
  • reaguje isključivo na zapaljive gasove (LPG, LNG, prirodni gas)
  • zvučni signal (alarm) i svetlosna upozoravajuća lampica (žute boje) u slučaju curenja gasa
  • svetlosni signal da je detektor u funkciji (zelene boje)
  • lak metod testiranja
  • otporan je na vodu
  • opciono: izlazni relej (DC 7-12V)… (detaljnije)

Detektor za detekciju gasa u domaćinstvu – Tečni Naftni Gas (TNG) i Metan (gradski gas)