Sigurnosni sistemi

Sigurnosni sistem

Patrol Landwell

 Sistem Patrol Landwell omogućuje izuzetno preciznu kontrolu rada službi obezbeđenja, održavanja, stražarskih i drugih sličnih službi.

Čitač podataka veličine 3-5cm omogućuje memorisanje preko 30.000 događaja, koji se prebacivanjem na PC mogu sumirati u korisne izveštaje koji u minut prikazuju putanju i učestalost kretanja svake kontrolisane službe… (detaljnije).