Kontroleri

Kontroleri

Shutoff sistem

Industrijski kontroleri se koriste kao među-stanica od detektora gasa do zatvarača dotoka gasa. Kada kontroler primi signal od detektora gasa da je detektovano curenje gasa, koje prelazi zadati nivo, u nekoliko milisekundi šalje signal zatvaraču i trenutno zatvara dotok gasa.

Osnovne karakteristike:

 • kontroleri za primenu u industriji,
 • jednostavni za ugradnju,
 • pouzdani,
 • u potpunosti zaokružen sistem zaštite od neželjenog curenja gasa,
 • mikroprocesorska samo-dijagnostika kvara,
 • zvučna i svetlosna signalizacija,
 • dve vrste kontrolera su na raspolaganju: BC-541 i BC-551

 


Kućni kontroleri se koriste takođe kao među-stanica od detektora gasa do zatvarača dotoka gasa. Kada kontroler primi signal od detektora gasa da je detektovano curenje gasa, koje prelazi zadati nivo, u nekoliko milisekundi šalje signal zatvaraču i trenutno zatvara dotok gasa.

Osnovne karakteristike:

 • kontroleri za primenu u domaćinstvima,
 • pouzdani,
 • izuzetno jednostavni za rukovanje,
 • jednostavni za ugradnju,
 • zvučna i svetlosna signalizacija,
 • dve vrste kontrolera su na raspolaganju: CC-531 za 1 detektor i HC-532 za 2 detektora.