Menu

Gas detektori – sistemi

Centrale za detekciju gasa

 


sentox idi centrala za detekciju gasaSENTOX “IDI”
adresabilni gas monitoring control panel dizajniran je za primenu u lakoj industriji ili za primenu u podzemnim garažama. Maksimalni kapacitet je do 32 SMART 3 IDI ili LCR3 PK IDI detektora povezanih sa kontrolnom tablom preko RS485 bus linije… (detaljnije)

 

 sentox 44 centrala za detekciju gasaSentox 14
i Sentox 44 centralne jedinice predstavljaju PRIMENU najsavremenije tehnologije u detekciji gasa u malim sistemima. Idealni su za primenu u manjim stambenim, trgovinskim i industrijskim objektima. Sistem prihvata od jedne do četiri detektujuće sonde (detektujuće jedinice) sa signalom 4 – 20 mA. Primenjuje se za detekciju eksplozivnih i toksičnih gasova… (detaljnije)

 Pl4
centralna jedinica takođe predstavlja PRIMENU najsavremenije tehnologije u detekciji gasa u malim sistemima. Idealan je za primenu u manjim stambenim, trgovinskim i industrijskim objektima. Sistem sačinjava mikroprocesorska upravljačka jedinica sa 4 ulaza, proširiva do maksimalno 8 ulaza. Primenjuje se za detekciju eksplozivnih i toksičnih gasova, kao i kiseonika sa signalom 4-20 mA. Smeštena je u metalno kućište sa napajanjem od 230 V. U slučaju prestanka napajanja obezbeđen je Back Up sistem sa dodatnom baterijom 12Vdc 7Ah. Četiri zonska produžetka omogućavaju da 16 električnih otvorenih kolektorskih izlaza budu povezani sa dva alarmna praga AL 2 i AL 3 za svaki od max. 8 ulaznih jedinica… (detaljnije)

Kratko uputstvo za PL4+

Kratko uputstvo za PL4+ sa data logerom

 


multiscan centrala za detekciju gasa

MULTISCAN++S1 centralna jedinica je napredna multifunkcionalna centrala za detekciju gasa dizajnirana posebno za visoko funkcionalne sisteme. (detaljnije)

 

 


 


GALILEO MULTISCAN MTSL (LIGHT) & MULTISCAN MTSP (PARK)
su osnovne mikroprocesorske centralne jedinice za toksičnu i/ili eksplozivnu gasnu detekciju, dizajnirani da ponude kupcima snažan i fleksibilan kontrolni sistem. Glavni deo kontrolne table je pouzdan 8-bitni mikroprocesor koji radi na frekvenciji 12 MHz. MULTISCAN MTSL (LIGHT) verzija je dizajnirana da podrži do 104 detektora (analognog tipa, 4-20 mA izlaz), dok MULTISCAN MTSP (PARK) verzija podržava do 200 detektora ( analognog tipa, 4-20 mA izlaz). Konekcija do detektora je izvršena upotrebom 8-kanalnih modula, povezanih na RS485 liniju… (detaljnije)

 GALILEO MULTIFUNKCIONALNI SISTEMI
dizajnirani su u skladu sa SIL (Safety Integritz Level) zahtevima u pogledu funkcionalne sigurnosti (EU Standardi EN50402). Glavni kontrolni panel sačinjavaju dva moćna mikroprocesora koji međusobno konstantno komuniciraju. Oni konstantno nadziru bezbedno funkcionisanje svih delova neograničenog sistema, čak i u slučajevima kada je jedan od njih van funkcije. Izuzetno je fleksibilan i omogućava komunikaciju i sa analognim (4-20mA) i sa adresabilnim detektorima. Pogodan za povezivanje u velike sisteme svih oblika zaštite u velikim indutrijskim objektima… (detaljnije)

 


AB-454 M Multisistem za detektciju gasa / modularni

 • pouzdan sistem za detekciju zapaljivih gasova i para
 • mogućnost priključenja do 62 senzora za detekciju gasa
 • neprekidna kontrola koncentracije gasa 0-100% DGE
 • digitalni prikaz koncentracije gasa
 • zvučna i svetlosna signalizacija u slučaju curenja gasa
 • savremena tehnologija – mikroprocesorska kontrola
 • detektor izrađen u Ex – zaštiti
 • najnovija generacija katalitičkog senzora MI – 02
 • back up baterija omogućava rad i prilikom nestanka el.energije… (detaljnije)

 


AB – 454 SINGL INDUSTRIJSKI DETEKTOR
najprodavaniji detektor u kategoriji industrijskih detektora. Vrlo pouzdan i jednostavan za instalaciju i primenu.

 • najnovija generacija katalitičkog senzora MI – 02
 • Pouzdan sistem za detekciju zapaljivih gasova i isparenja
 • neprekidna kontrola koncentracije gasa 0-100% DGE
 • zvučna i svetlosna signalizacija u slučaju curenja gasa
 • savremena tehnologija
 • mikroprocesorska kontrola
 • detektor izradjen u Ex – zaštiti… (detaljnije)

 


GASMONITOR PLUS je mikroprocesorski kontrolisan sistem detekcije. Dizajniran kao modularni sistem omogućuje lako ostvarivanje svih mogućih zahteva.

gasmonitor plus centrala za detekciju gasa

 • Jednostavan za korišćenje – sve funkcije su lako dostupne zahvaljujući jednostavnoj upotrebi tastera na panelu
 • Izuzetan dizajn – mikroprocesorski modularni sistem omogućuje jednostavno i neograničeno proširivanje sistema po želji korisnika
 • Fleksibilnost – svaki kanal ima alarm na tri nivoa kao i analogne izlaze 4-20mA. Total od 84 izlazna signala. RS232 digitalni interfejs omogućuje konekciju sa PC računarima
 • Jednostavno održavanje – svaki kanal je zasebna celina i kao takav ne utiče na rad ostalih kanala. Rutinska kalibracija obavlja se sa prednje strane i lako je dostupna… (detaljnije)

 MODULARNI SISTEM PCM 602EV centrala za detekciju gasaMODULARNI SISTEM PCM 602EV
– Mikroprocesorski modularni sistem dizajniran da zadovolji najviše standarde i zahteve u industrijskoj primeni. Svaki modul PCM 602EV prihvata 2 nezavisna analogna signala 4-20mA. Koncentracija prisustva eksplozivnih i toksičnih gasova (CO2, CO, H2S, SO2, O2…itd.) prikazana je na prednjoj strani panela u %DGE ili u ppm. Sistem je snabdeven sa 24V ili 220V napajanjem. U cilju što veće bezbednosti sistem je snabdeven sa interaktivnim RS485 izlazom, koji omogućuje neprekidnu kontrolu i programiranje preko PC računara… (detaljnije)

 


 

vortex centrala za detekciju gasa

VORTEX CENTRALA *CROWCON – (detaljnije)

 

 

 

 

 

Detektor curenja gasova – zemnog gasa, metana, ugljenmonoksida i ugljendioksida, LPG, TNG, kiseonika, propana, heksana – detekcija eksplozivnih i otrovnih gasova.

kms pico download