Sonde

Gas detektori – sistemi

SONDE ZA DETEKCIJU GASA

Detekcija gasa

SMART3 serija gas detektora (trgovačko ime NET/x ATEX detektori) koji se koriste za detekciju bilo kog zapaljivog gasa ili jedinjenja (u % LEL), toksičnih gasova i jedinjenja u ppm (delovi miliona) ili kiseonika.

smart3 sonda za detekciju gasa

 • Pellistor ćelije (industrijska vrsta katalitičkog senzora) se koriste za detektovanje zapaljivih gasova.
 • Za agresivne atmosfere, gde pellistor ćelije mogu ozbiljno biti oštećene, Sensitron je razvio SMART 3 IR sensor koji se koristi kao industrijska vrsta infrared senzora. IR sensor se oslobađa otrova i to omogućuje veliku tačnost i dug životni vek senzora.
 • Za detekciju toksičnih gasova, izabrali smo najpouzdanije i najkvalitetnije elektrohemijske senzore… (detaljnije)

 

smart s sonda za detekciju gasa

SMART S serija gas detektora (detaljnije)

 

 


cp 01 detektujuca sondaCP 01 Carbon Monoxide je detektor najnovije generacije za detekciju CO (ugljen-monoksida), sa elektro-hemijskim senzorom. Izuzetno je lak za rukovanje, pouzdan i precizan.

Unutar detektora instaliran je elektro-hemijski senzor visokog kvaliteta. Princip rada zasnovan je na prebacivanju koncentracije CO u vazduhu u izlazni elektro-signal koji se prenosi trožilnim kablom. Numerički zapis detektuje se na centralnoj jedinici koja može biti locirana na udaljenoj lokaciji. Primenjuje se za detektovanje toksičnih gasova, kao što su ugljen-monoksid (CO), H2S… (detaljnije)

 


AB-454/S (detektujuća sonda) singl industrijski detektor je najprodavaniji detektor u kategoriji industrijskih detektora. Vrlo pouzdan i jednostavan za instalaciju i primenu.

ab-454 sonda za detekciju gasa

 • najnovija generacija katalitičkog senzora MI – 02
 • pouzdan sistem za detekciju zapaljivih gasova i isparenja
 • neprekidna kontrola koncentracije gasa 0-100% DGE
 • savremena tehnologija
 • mikroprocesorska kontrola
 • detektor izrađen u Ex dII BT4 zaštiti
 • Temperaturni opseg rada : -10C + 50C
 • Povezivanje: provodnikom 3×1.25mm maksimalne dužine 300m… (detaljnije)

 


Crowcon Xgard detektori – Detektori za zapaljive, toksične gasove i kiseonik. Xgard fiksni detektori širokog opsega nude veliku paletu fiksnih gas detektora koji zadovoljavaju različite zahteve u oblasti gasne detekcije, kakoxgard sonda za detekciju gasa u industriji, tako i u ostalim sredinama gde je neophodna detekcija gasova. Na raspolaganju su dve varijante detektora i to: I.S varijanta samosigurnosti ili Exd (neprodorni oklop) verzija, za primenu u različitim sredinama.

Xgard nudi široki opseg senzora:

 • Toksične pellistors senzore za detekciju zapaljivih gasova
 • Elektrohemijski senzori se koriste za detekciju toksičnih gasova i kiseonika
 • Toplotni provodljivi senzori za nadgledanje zapremine koncentracije gasa… (detaljnije)

 crowcon x gard plus detektujuca sondaCrowcon X Gard Plus & Safe serija
– Izuzetna serija fiksnih detektora koji svojim dizajnom zadovoljavaju veoma širok spektar zahteva za upotrebu u industriji, bilo kroz I.S. ili Exd zaštitu. Opremljeni su izuzetno kvalitetnim i dugotrajnim katalitičkim, elektro-hemijskim ili termičkim senzorima. Konstruisani su za smeštanje u kućišta od nerđajućeg aluminijuma, 316 nerđajućeg čelika ili “glass-reinforced” najlona. Kućišta su zatvorena u skladu sa IEC 61508 SIL standardima. Svi detektori su ATEX, UL, IECEx i MED sertifikovani. Veoma laka zamena senzora… (detaljnije)

 


 crowcon x gard ir sonda za detekciju gasaCrowcon X Gard IR serija – Infra-crveni (IR) detektor zapaljivih gasova i ugljen-dioksida (CO2). U njih su integrisani najsavremeniji infra-crveni senzori sa “dual” talasnom dužinom, koji obezbeđuju izuzetno pouzdanu detekciju u izuzetno teškim uslovima. Senzor ne može biti oštećen prekomernim prisustvom gasova i nije neophodan kiseonik za njegov pouzdan rad. Samo-dijagnostika, izuzetno brzo reagovanje, potpuna toplotna kompenzacija. Vek trajanja senzora najmanje 5 godina. ATEX i IECEx sertifikati omogućuju širok spektar primene… (detaljnije)

 xgard ir nimbus sonda za detekciju gasaCrowcon IR detector (NIMBUS)
– Infra-crveni detektor zapaljivih gasova dizajniran za rad u ekstremno lošim atmosferama. Detektuje koncentracije gasova primenom optičkog sistema merenja. Kućište izrađeno da zadovolji ekstremne uslove u marinama. Izrada u skladu sa IEC 61508 SIL 2 standardom. Koncept kalibracije putem daljinskog upravljanja ili na lokalitetu primenom PC-a. Modbus serijska veza omogućuje da adresabilni detektori budu kontrolisani i programirani sa udaljenih mesta… (detaljnije)

 IRmax
je kompaktan, izuzetno otporan IR detektor (infra red), male potrošnje, za nadziranje potencijalno zapaljivih koncentracija metana, butana, propana i mnogih drugih ugljo-vodoničnih gasova i isparenja. To je gas detektor prvoklasnog kvaliteta dizajniran da zaštiti objekte/postrojenja od opasnosti od zapaljivih gasova. IRmax je idealan izbor za zaštitu novih instalacija ili za nadogradnju i povećanje bezbednosti kod postojećih instalacija. Izuzetno brz odziv od samo 4 sec. svrstava ga u red najefiksnijih detektora ugljo-vodonika. Dizajniran je i izrađen u skladu sa IEC61508 SIL 2 standardom… (detaljnije)

Detektor curenja gasova – zemnog gasa, metana, ugljenmonoksida i ugljendioksida, LPG, TNG, kiseonika, propana, heksana – detekcija eksplozivnih i otrovnih gasova.