Prenosni detektori

Prenosni gas detektori

Detekcija gasa

PACIFIC LINK ima u svojoj ponudi široku lepezu prenosnih (portabl) gas detektora za primenu u svakoj specifičnoj situaciji. U okviru svoje ponude zastupljeni su senzori za sve zapaljive (eksplozivne) gasove, većinu toksičnih gasova, kao i za kiseonik (O2).

 

Prenosni detektori za trase


gmi leak surveyor prenosni detektor za gasGMI LEAK SURVEYOR – Uređaj iz serije vrhunskih portabl detektora gasa namenjenih ispitivanju i najmanjih curenja gasa na gasovodnim trasama. Karakteriše ih izuzetna preciznost, velika osetljivost senzora, kao i kvalitet izrade. Integrisana pumpa za uzorkovanje. ATEX sertifikati. Domaći re-atest. 18 sati autonomnog rada. PPM, %DGE i Vol. opseg merenja… (detaljnije)

 

 


 
GMI OPTICAL METHAN DETECTOR prenosni detektor za gasGMI OPTICAL METHAN DETECTOR
– Vrhunska IR (infra-red princip) oprema za detekciju curenja gasa prilagođena za montažu i korišćenje na putničkom vozilu. Primenom optičke tehnologije omogućeno je izuzetno precizno detektovanje čak 1 PPM metana na gasovodnoj trasi. Trenutno detektovanje curenja na gasovodnoj mreži, kao i kontinuirano praćenje i memorisanje dobijenih podataka, svrstavaju OMD u najsavremenija tehnološka dostignuća… Brzina merenja do 50km/h. Ova oprema je, pre svega, namenjena preduzećima koja se bave distribucijom gasa. Predviđena je za korišćenje u svim vremenskim uslovima. GPS opcija… (detaljnije)

 


Ostali instrumenti


detective + prenosni detektor za gasDetective +
– Sofisticirani, prenosivi gas detektor, namenjen za kontinuirano pretraživanje terena. Koristi se za najpreciznije lociranje mesta curenja gasa. Integrisan senzor sa širokim spektrom mogućnosti, uključujući i infra-crveno merenje. Uređaj je multi-funkcionalan, tako da može pratiti veliki broj različitih vrsta gasova. Integrisana pumpa omogućuje preciznu i brzu detekciju gasova. Do 60 sati autonomnog rada. U potpunosti je prilagodljiv svakoj konfiguraciji terena, kompatibilan sa PC-om. Jednostavan za kalibraciju. Otporan na udar i vodu. Senzori za širok spektar gasova… (detaljnije)

 



gmi gt series prenosni detektor za gasGMI GT Series
– Izuzetno precizan multi-funkcionalni portabl gas detektor, idealan za pregled i ispitivanje nepristupačnih delova na gasnim instalacijama. Integrisana pumpa za uzorkovanje. Data loging funkcija. Senzor za merenje pritiska (0-90 mBara). Uređaj se može koristiti za različite gasove, kako eksplozivne tako i toksične. ATEX sertifikati. Domaći re-atest. Autonomija rada 6-8 sati. IRDA comms… (detaljnije)

 

 




gmi ps500 prenosni detektor za gas
GMI PS500
 – Portabl gas detektor namenjen za kontrolu prisustva eksplozivnih ili toksičnih gasova u zatvorenom prostoru. Najnovija plug ‘n’ play senzor tehnologija. Uređaj je multi-funkcionalan. Jedinstvena kombinacija integrisane pumpe i difuznog uzorkovanja. Otporan na udar. Do 20 sati autonomnog rada. ATEX sertifikati. Poseduje sve potrebne, kako strane, tako i domaće sertifikate… (detaljnije)

 

 

 



gmi ps200 prenosni detektor za gasGMI PS200
PS200 je mali, lagan detektor, izuzetno otporan na udare, koji je dizajniran za maksimalno četri gasa za detektovanje zapaljivih gasova (LEL), kiseonika (O2), vodonik sulfida (H2S) i ugljen monoksida (CO). Ovaj instrument je specijalno dizajniran da bude jednostavan za korišćenje, sadrži moderan PCB, senzor i baterije najsavremenije tehnologije. Ekstra glasni audio, vizuelni i vibrirajući alarmi su dizajnirani kako bi radnici na vreme bili upozoreni dok rade u zatvorenim prostorima. Ovaj novi portabl detektor može biti testiran na udar i automatski kalibrisan na licu mesta ili u ovlašćenom servisu, obezbeđujuci na taj način sigurnost radnika, tačnost instrumenta i memorisanje evidentiranih događaja. Bump test i kalibraciona stanica su dostupni u samostalnoj, PC i umreženoj verziji. (detaljnije)

 


 

tetra 3 prenosni detektor za gasTetra 3 – Najnoviji iz porodice TETRA detektora, ovo je personalni, višenamenski monitor za kiseonik, otrovne i zapaljive gasove. Lagan i malih dimenzija izuzetno je jednostavan za upotrebu kombinacijom samo tri dugmeta. Li-ion punjive baterije omogućuju autonomni rad >16 sati. Tvrda plastika sa gumenim delovima štiti ga od udara. IP 65 do IP 67 zaštita. Kompletan prenos podataka na PC (kapacitet >1,500 događaja). Veliki ekran na vrhu sa očitavanjem 4 gasa istovremeno. Kompletan zvučni, vizuelni i vibrirajući alarm. Temperaturni opseg rada -20C do +50C. Vlaznost do 99%RH. ATEX sertifikovan… (detaljnije)

 



gasman prenosni detektor za gasGasman
– personalni, višenamenski monitor za kiseonik, otrovne i zapaljive gasove. Dizajniran za upotrebu u ekstremno lošim atmosferama establirao je nove standarde za personalne portabl monitore. Gasmen obezbeđuje nedostižnu kombinaciju snažnog i pouzdanog zvučnog i svetlosnog alarma sa kompaktnim i jednostavnim dizajnom. LCD ekran sa pozadinskim svetlom. Jasno vidljiv trenutni status monitora. Data loging opcija. Kvalitetna izrada u IP 65 – IP 67 zaštiti. Otporan na udar i vodu. ATEX sertifikacija… (detaljnije)

 

 



Gas-Pro
kje portabl gas detektor namenjen za upotrebu u skučenim i malim prostorima (rezervoarima, šahtovima, cevima itd ) pri čemu operateri imaju dosta opreme na sebi (na pr. aparat za varenje). Omogućuju detekciju do 5 gasova u kompaktnom kućištu namenjenom za teške uslove radnog prostora (detaljnije)

 

 

 


gmi ps1 prenosni detektor za gas

GMI PS1 – pojedinačni gas detector i jedan od najnovijih u liniji GMI proizvoda. Pogodan je za naftni i gasnu indrustriju. Veoma lagan i kompaktnog oblika, pogodan je za nošenje oko vrata ili zakačen na prsluk. ATEX sertifikovan, lagan za upotrebu (detaljnije)

 

 

 


seitron prenosni detektor za gas

 

SEITRON Mikroprocesorski portabl gas detektor –  Široki LCD displej sa 4 cifre, mernom jedinicom i indikatorom za bateriju i akustični alarm, koristi se za  prirodne gasove, LPG. ATEX sertifikovan, lagan za upotrebu (detaljnije)

 

 


gasclam prenosni detektor za gasGasClam je prvi i jedini kontinualni ručni detektor gasova (metan, kiseonik, ugljen-dioksid) na udaljenim mestima na terenu. Koristi se za monitoring gasova na podzemnim i udaljenim lokacijama. Bez održavanja neprekidno prikuplja podatke do 3 meseca. Zahvaljujući najsavremenijoj tehnologiji konstanto se dobijaju temperatura ispod zemlje, vazdušni i pritisku pod zemljom… (detaljnije)

 

 


FIRSTCHECK+ prenosni detektor za gasFIRSTCHECK+ je prvi, u svetu dizajniran (ppb) PID multi-detektor za istovremeno merenje koncentracije VOC i toksičnih gasova, zahvaljujući PID ćeliji, sa tradicionalnim gasovima kao što su, kiseonik, hidrogen-sulfata, ugljen-monoksida i eksplozivnih gasova. Primenom dizajnirane i patentirane Fence Electrode Technology (FET tehnologije) dobijaju se najprecizniji i najpouzdaniji rezultati, nezavisno od spoljnih meteoroloških uticaja i prisutne toksičnosti… (detaljnije)

 

 

Detektor curenja gasova – metana, ugljenmonoksida i ugljendioksida, LPG, TNG (zemni gas, plin), kiseonika, propana, heksana – detekcija eksplozivnih i otrovnih gasova. Detektor gasa.